FAQ - Nejčastějši dotazy
Frequently Asked Questions

Czech translation by Rostislav "Johanson" Bouda, Martin "M'Vek" Vondráček and Alena Krušinová

This page in English  GB USA
Diese Seite auf Deutsch  D

 

zpět na hlavní stránku 3D-Šachu

 

Q1: Kde se dají koupit 3D-šachy?

Můžete zkusit štěstí na ebay.com, ale musíte si dávat pozor na to, co kupujete. Existuje celá řada různých verzí 3D-šachu (pro více informací si prostudujte wikipedii) a bohužel jsou Star Trek 2D-šachy občas prezentovány jako 3D-šachy, protože jejich figury jsou trojrozměrné (jako u většiny šachových souprav).
Nejlevněji vás vyjde postavit si vlastní 3D-šachovnici. Návod naleznete jak na těchto stránkách (V angličtině a němčině) , tak na stránkách Michaela Kleina a Petera Zumsteina. Upozorňuji, že tyto šachovnice se vzhledově poněkud liší a rozhodnutí záleží pouze na vás a na vašich schopnostech.

 

Q2: Za předpokladu, že jsou útočné šachovnice v počátečních pozicích (QL1, KL1, QL6, KL6) a na šachovnici (ve hře) zbývá pouze bílá věž na e0KL1 a černý pěšec na e8KL6, je možné, že věž sebere pěšce?

Ano,
protože „neexistující“ políčka jsou též součástí sloupců, řad a diagonál, viz Článek 2.8. Ale pěšec se nemůže posunout na e1KL1, mohl by jít pouze na e7 (nebo e6, pokud nebylo posunuto dříve útočnou šachovnicí), viz Článek 3.4. Jelikož ale tato políčka neexistují v dané situaci, pěšec nemůže udělat žádný přípustný tah (kromě pohybu útočnou šachovnicí).

 

Q3: Na d1W je bílá věž, bílý pěšec stojí na d3N a černá královna na d4W. Může bílý pěšec sebrat královnu přímo?

Ne,
Viz pravidla článek 3.1(c).: „ Figura stojící na jednom z polí šachovnice blokuje pole, na kterém stojí, ve všech úrovních ...“ Toto pravidlo bylo zavedeno proto, aby se hra nestala překomplikovanou.
K vysvětlení tohoto pravidla se nabízí otázka, Stojí-li jakákoli figura na pozici d0KL1 a jiná figura na d4KL5, mohli by provést tah vpřed tak, aby se vyhnuli poli d3N, na kterém stojí libovolná figura? Byl by takový tah přípustný?
(Poznámka: Jiná pravidla “Star Trek“ 3D-Šachu, by se s tímto problémem pravděpodobně mohla vypořádat odlišně.)

 

Q4: Jakým nejjednodušším způsobem zjistit, jestli je požadovaný tah možný nebo ne?

Nejlepší je se podívat na 3D šachy shora. Takto tvoří 3 hlavní hrací plochy jednu plochu opticky „v rovině“ , 8 políček dlouhou, 4 širokou. Dohromady s útočnými šachovnicemi dostanete okraj, takže hrací plocha vypadá jako 10 políček dlouhá a 6 široká. Některá z „ krajních políček“ dočasně nebo vůbec neexistují (viz předchozí dotaz a Článek 2.8).
Když si takto představíte hrací plochu, jakýkoliv pohyb možný v klasické hře šachy v rovině je možný i v trojrozměrných šachách. Ale ve 3D hře mohou dvě figury stát na stejném políčku (v jiné výškové úrovni), viz Článek 3.

 

Q5: Slyšel jsem, že je možné dostat pěšce do poslední řady (kde jej lze vyměnit za již vyhozenou figuru) během tří tahů s „útočnou“ deskou. Je to v souladu s pravidly na této stránce? A jak toho docílím?

Ano,
ale za předpokladu, že není pohyb útočnou deskou blokován jinými útočnými deskami nebo přerušen protivníkem, který umístí na „útočnou“ desku druhou figuru, viz článek 3.6.
Příklad: Ve hře pouze jedna „útočná“ šachovnice na QL1 s pěšcem na z1QL1. Soupeř neudělá žádný tah (jak by mohl, když nemá ani krále ☺ ).
Tři proveditelné tahy by byly: QL3, QL5 (nebo QL4) a QL6. Pak pěšec dosáhne z9 a promění se.

 

Q6: Proč je napsáno „nezáleží o jakou figuru se jedná“ ve Článku 3.6.: „... Pohyb „Útočnou“ deskou je možný pouze, pokud je na ní jen jedna či žádná figura (nezáleží o jakou figuru se jedná). ...“

Tato fráze je určena; pro ty, co četli verzi pravidel 1.0 od Andrewa Bartmesse, kde je napsáno: „S útočnou šachovnicí je možno pohnout, pokud se na ní nachází pěšec a nebo žádná figura...“ (a v němčině se to ještě zkomplikovalo tím, že v překladu brožurky šachů od Franklin Mint je toto pravidlo přeloženo chybně: „...pokud se na útočné desce nachází aspoň jeden pěšec...!“ )
Vzhledem k tomu, že by k posunům útočné šachovnice docházelo vcelku zřídka, rozhodli jsme se v našich pravidlech povolit tah útočnou šachovnicí s jakoukoliv figurou.

 

Q7: Je možné uniknout šachu pouze pohybem „útočné“ desky, na které stojí ohrožený král?

Ano,
pokud po tomto pohybu již není král v šachu a pokud je možné „ útočnou“ deskou pohnout v souladu s pravidly, viz Článek 3.6.

 

Q8: Je možné posunout krále pohybem „útočné“ desky pod nebo nad jiným králem?

Ano,
protože králové se nemohou navzájem ohrozit, jelikož vertikální pohyby jsou zakázané, viz Články 3.1(d) a 3.5(b).
Příklad: Všechny „útočné“ šachovnice jsou ve výchozích pozicích (QL1, KL1, QL6, KL6), bílý král je na d0KL1, bílý pěšec na a2W, černý král na d4W (nebo d4N).
Bílý je na tahu a táhne na KL2. Poté se už nemůže černý král pohnout. Nicméně nedojde k patu nebo remíze (viz Článek 5.2), protože černý stále může pohnout alespoň jednou „útočnou“ šachovnicí.

 

Q9: Je možné provést rošádu na straně královny, když je pole mezi králem a jeho cílovým polem soupeřovou figurou? Příklad: Bílý se chystá provést rošádu a černý má věž na b1W, takže by černá věž šachovala pole b0.

Ano,
Viz Článek 3.5(a)(ii). Tato situace tam není zmíněna právě proto, že se nejedná o výjimku. Podle našeho názoru taková figura nemůže být sebrána ani ohrožena, protože figury nelze umístit na neexistující pole.

 

Q10: Když jsou na „útočné“ šachovnici figury obou barev, komu šachovnice patří?

Na tom nezáleží, protože s „útočnou“ deskou nelze v takovém případě hýbat.
(Viz Článek 3.6.: „Pohyb s útočnou deskou je možný pouze, pokud je na ní jen jedna nebo žádná figura.“)

 

Q11: Když bílý získá „útočnou“ šachovnici od černého (Viz Článek 3.6.: „Útočnou deskou může pohybovat ten hráč, jehož figura se na ní nachází.“), a pak ji opustí, vrací se vlastnictví šachovnice černému, nebo zůstává u bílého?

„Útočná“ deska bude patřit černému;
Viz Článek 3.6.: „Útočná šachová deska patří hráči, kterému patřila na začátku hry před provedením prvního tahu.“

 

Q12: Pokud je útočná deska černého pod kontrolou bílého (nebo naopak), který směr je brán jako vpřed? Směr podle původního vlastníka, nebo nového (bílého)?

Tato situace není zmíněna v pravidlech, protože jsme předpokládali, že by mělo být zřejmé, že směr je vždy určen podle toho, kdo desku ovládá.

 

Q13: Je možné mít více jak jednu dámu?

Ano,
stejně jako tomu je v pravidlech klasického šachu podle FIDE, viz Článek 3.4(e)(I).
Dvě dámy stejné barvy ve hře nejsou tak vzácné. Teoreticky můžete mít až 9 dám: původní a 8 vyměněných z pěšců. Ovšem to je dost nepravděpodobné.

 

Q14: Jak může táhnout pěšec na z1 (nebo e1, z8, e8)?

Existují víceméně tři možnosti. Pro případ pěšce na z1:
1) Pěšec může sebrat protivníkovu figuru na a2.
2) Jiná „útočná“ deska může být posunuta na QL3 a pěšec může táhnout ze z2 na z3.
3) Jakmile tři figury opustí „útočnou“ šachovnici QL1, „útočná“ deska se může pohnout během hry na stranu krále a tedy umístit pěšce do řady d.

 


zpět na hlavní stránku 3D-Šachu

Last Revision 8.JUN.2014


This is a non-profit fan publication. Use is purely for entertainment and NO infringement is intended! Star Trek; Star Trek: The Next Generation; Star Trek: Deep Space Nine and Star Trek: Voyager are registered trademarks of Paramount Pictures Corporation.