Návod na výrobu vlastní 3D šachovnice

Překlad: Rostislav "Johanson" Bouda a Alena Krušinová
Czech translation by Rostislav "Johanson" Bouda and Alena Krušinová
 

This page in English  GB USA
Diese Seite auf Deutsch  D

 

Předmluva

Aby vás tento návod příliš nemátl, přečtěte si prosím nejprve cel slovo úvodem k této stránce.


Rozměry

Lidé si často neuvědomí, že výška mezi šachovnicemi je dána především výškou šachové figury Krále! To platí také pro šířku samotného šachového pole, podle průměru základny figury Krále. Tedy délka strany jednoho šachového pole by měla být cirka 50 až 65% výšky Krále.

Z tohoto důvodu bude tato příručka používat násobky výšky krále (pod zkratkou "h" ) pro všechna měření. Za základní předpoklady byly vzaty následující míry: Pro výrobu standardní velikosti (h = 95mm, rozměr desky cca TxWxD: 64cm x 38cm x 64cm), pro velikost cestovních šachů ( h = 15mm, rozměr desky cca TxWxD: 12cm x 10cm x 16cm).

Nicméně pro zjednodušení uvedu také příklad pro středně velký rozměr kdy je výška Krále 58mm.

Chtěl bych také poukázat na to, že má vlastní cestovní šachová souprava je prototyp vzniklý pro sepsání tohoto návodu. To znamená, že se trochu liší od konečné verze. Jedním z důvodů je, že návod kompenzuje chybu ve výpočtu rozměrů konstrukce. Dalším důvodem je, že za základ pro výrobu prototypu byly šachové figury pro cestovní šachy od firmy RCR TERRY v Berlíně, kdy výška krále a šířka šachového pole byly v tomto setu shodné (1,5 cm) - variace, kterou jsem v tomto případě ponechal.

Tip : Než začnete, přečtěte si nejprve celý návod, aby nedošlo k chybám ve výpočtech.

popis

zkratka

příklad

     

výška krále

h

5,8 cm

délka strany jednoho pole

l = ca. 0,6 h

3,5 cm

tloušt'ka desky

s ( 3 - 5 mm )

0,3 cm

tloušt'ka základny

r = 2 s

0,6 cm

výška vzpěry

t = 5 s

1,5 cm

výška útočné desky

a > h

6,0 cm

průměr sloupku

p = 1/6 h

1,0 cm

průměr vnitřního rozměru sloupku

m

0,3 cm

okraj hlavní desky

f ( ca. 2 cm ) > r

2,0 cm

hloubka drážky

n = 1/2 t

0,75 cm

     

vzdálenost mezi vzpěrami

2a + 2s + p

13,5 cm

výška základny

g = 4a + 4s + 4t + 2p

33 cm

délka základny

7 l + 3,5 f

31 cm

délka hlavní desky

4 l + 2 f

18 cm

délka vzpěry

4 l + 4 f

22 cm

     

Základna

Základna je pro 3D šachovnici nejdůležitější. Určuje nejdůležitější bod hry a tou je třetí rozměr. Ve Star Trek TOS byla pro výrobu základny využita pravděpodobně hlavní kostra modelu glóbusu.

Samozřejmě se nejlépe pracuje se dřevem. Soustředil jsem se tedy především na tento materiál a základnu jsem podle něj upravil.

Základna má dvě desky na stranách a pět vzpěr (pro velmi malou soupravu postačí bohatě tři vzpěry) Pokud budete pracovat opatrně a budete klást důraz na přesnost, nebudete muset díly mezi sebou vzájemně lepit. Tím dosáhnete toho, že se dá šachovnice rozebrat. To pak umožňuje její snazší převoz.

Tloušt'ka dřevěných desek musí být r = 6-10mm (to je asi dvojnásobek tloušt'ky hlavních desek). Tvar částí základny je vidět na přiložených obrázcích. Černé obdélníky jsou drážky: šířka drážky = tlouštka nosné "r" (tj. 6mm); hloubka zářezu = 1/2 výšky vzpěry (tj. 0,75 cm) .

Chcete-li získat co nejvíce kusů z co nejméně materiálu, využijte k nařezání částí jejich umístěn na dřevěné desce podle přiloženého obrázku. V mém případě mi tak postačilo koupit dřevěnou desku o rozměrech cca: 40 cm x 47,5 cm.

Jakmile máte všechny části vyřezány, stačí spojit obě části základny k sobě vzpěrami. Vždy zapadne drážka do drážky.

Dekorace dřeva jako barva, případně vyřezávání, záleží na každém jedinci a jeho vkusu a umu.

Hlavní desky

U tří hlavních herních desek, stejně tak u čtyř útočných desek, je třeba použít průhledného materiálu. Většina lidí jej nazývá "plexisklo". Já tomuto materiálu takto záměrně říkat nebudu, jelikož je tento název celkem zavádějící. Můžete sehnat mnoho jiných materiálů s podobnými vlastnostmi: plexisklo, akrylátové sklo, hobby skla (všechny by měly být dostupné v jakékoli prodejně pro modeláře a kutily) ...a bude jich jistě mnohem víc. Hobby skla by měla být cirka 3 až 5 mm tlustá.

Každá hlavní deska obsahuje sít čtverců o počtu 4x4. Aby se tato herní pole neztratila v konstrukci základny je potřeba kolem nich počítat s okrajem. Proto musí být okraj alespoň tak široký jako je tloušt'ka materiálu na základnu tedy "r". Já jsem si při konstrukci vybral šířku okraje "f" = 2 cm. Což ovlivňuje výpočet šířky hlavní desky na 18x18 cm² = (4 l + 2 f)².

Práce s Hobby sklem je jednoduchá. Stačí jej naříznout žiletkou a přes rovnou hranu stolu zlomit.

Ale bud'te opatrní: Zní to jednodušeji, než se to provádí!
Hrany zlomu pak ošetřete velmi jemným smirkovým papírem.

Dalším krokem je vybarvení "černých" políček na desce. Jsou sice dvě možnosti, na jakou stranu desky nátěr provést, ale já vám doporučuji jej provést zespodu. Usnadní vám to následně otírání prachu z desky, aniž byste nátěr poškodili.

Je vhodnější namísto nátěru použít nějakou jednobarevnou samolepku, kterou také zakoupíte v papírnictví a jiných prodejnách. Pokud bude taková samolepka průhledná a bude do barvy jen tónována, tím lépe. Dnes se prodávají již přímo samolepící fólie na sklo.

Fólii nařezejte na malé čtverce 1x1 ( tj. 3.5x3.5 cm²) a nalepte na hlavní desky dle obrázku. (Samozřejmě nezapomeňte z hobby skla nejprve sundat ochrannou fólii. Alespoň na straně, na kterou lepíte.)

Nyní vyvrtejte díru (tj. 4 mm), v každém rohu herního plánu na hlavní desce - to bude zdířka pro nožičku útočné desky.
POZOR: Hobby sklo se pod tlakem zlomí, proto vrtejte pomalu a opatrně.

Posledním krokem úpravy by mělo být označení řad a sloupců šachovnice. K tomu můžete využít samolepící písmenka, případně propisovací abecedu. Nebo vystřižená písmenka nalepit na desku a překrýt průhlednou fólií.

Jinou metodou je ponechat na skle ochrannou fólii a čtverce (tj. 3.5x3.5 cm²) do ní vyříznout žiletkou a tyto čtverce ochranné fólie sundat. Následně pak sklo nabarvit nejlépe průhlednou barvou na sklo. V TOS byly tyto čtverce červené. Nezapomeňte: Barva by měla být aplikována na spodní straně.

Poté opět nezapomeňte vyvrtat dírky pro útočné šachovnice, jak jsem popsal výše.

Útočné desky

Čtyři útočné desky jsou vyrobeny ze dvou částí. Ze samotné desky a nosného sloupku.

Na desce je 2x2 herních čtverců a proto je její velikost poloviční od velikosti hlavní desky. Velikost oproti hlavní desce může být i čtvrtinová, pokud jí vyrobíte bez okraje a popisek (tj. 9x9cm²). Barvení útočných desek by mělo být provedeno stejně jako v případě desek hlavních. Pro hru je důležité, aby byl patrný rozdíl mezi poli "bílými" a "černými". Nezapomeňte si útočné desky také označit. Toto označení může být provedeno na sloupku, nebo na okraji desky. Když se podíváte na 3D šachy v TOS, zjistíme, že hlavní desky jsou červené, zatímco útočné desky bílé.

Na rozdíl od hlavních desek, zde vyvrtejte dírku uprostřed mezi herními čtverci! Dírky na kraji by nedávaly smysl!

Sloupek by měl být o něco vyšší, než je výška krále. (Pro příklad jsem zvolil 6 cm.) Jako materiál jsem si zvolil hliníkovou trubičku. S hliníkem se dá snadno pracovat a má příjemný vzhled. Pro malé a střední šachy by měl být průměr sloupku 6mm a vnitřní rozměr 4mm. Pro větší rozměry šachovnice použijte úměrně širší trubičku.

Hotový sloupek pak připevníte k desce útočné šachovnice tak, že jej svrchu přišroubujete samozávrtným vrutem se zápustnou hlavičkou.

Nakonec je důležité připevnit útočné desky k samotným hlavním deskám. Nejjednodušším způsobem je, pokud zespodu hlavní desky, do vyvrtaného otvoru nasunete šroubek, který svrchu upevníte plochou matičkou. Šroubek tak bude z desky vyčnívat a na něj pak můžete trubičku nasunout. Průměr šroubku by měl být stejný jako průměr vyvrtaného otvoru a jako vnitřní průměr trubičky sloupku.

Pokud jste ale konce sloupku opracovali na snížený průměr, pak můžete použít metodu nasunutí konce sloupku do dírky, jako tomu je například u prodávané varianty 3D šachu od Franklin Mint.

Cestovní 3D šachovnice

U cestovní varianty byste měli sloupek a útočnou desku ponechat také demontovatelnou. Stejným způsobem jako při přichycení k hlavní desce. Usnadní to převoz a zamezí nechtěnému poškození.

Dokončení

Vše spojte v jeden celek - HOTOVO - hodně zábavy!

Pokud máte nějaké dotazy, či nápady k výrobě šachovnice, neváhejte mě kontaktovat. Všechny nápady a připomínky jsou vítány.

Jens Meder
Weichselweg 9
85241 Hebertshausen
jens.meder@gmx.de

Pro dotazy na český překlad, případně pro komunikaci v češtině:

Rostislav Bouda (aka Kpt. J.E. Johanson)
kpt.Johanson@seznam.cz


Výpis materiálů

pro středně velkou 3D šachovnici: cca. 39 cm vysokou x 23 cm na šířky x 39 cm hloubky

 

rozměry

cena: Srpen 2000
DMark přibližně

     

deska/překližka

40cm x 47,5cm x 0,6cm

4,-

lak

 

18,-

4 x Hobby sklo

18 cm x 18cm x 0,3cm

16,-

průhledná fólie na okna

 

6,-

hliníková trubička

vněØ 6mm ; uvnitřØ 4mm

3,-

4 vruty se zapuštěnou hlavičkou

4 x 40 mm

1,-

12 šroubky a matičky

M4 x 16mm

4,-

samolepící abeceda

 

6,-

     

celková cena

 

58,-

Sada figurek - výška krále: 58mm - cena od 20 do 40 Marek.

1.00 Marek = 0.511292 Euro ; 1.00 Euro = 1.95583 Marek


zpět na hlavní stránku 3D-Šachu

Last Revision 8.DEC.2014


This is a non-profit fan publication. Use is purely for entertainment and NO infringement is intended! Star Trek; Star Trek: The Next Generation; Star Trek: Deep Space Nine and Star Trek: Voyager are registered trademarks of Paramount Pictures Corporation.