VARIANTY

Czech translation by Rostislav Bouda (aka Kpt. J.E. Johanson) and Alena Krušinová
Překlad: Rostislav "Johanson" Bouda a Alena Krušinová

This page in English  GB USA
Diese Seite auf Deutsch  D

Jak je zmíněno v Předmluvě, v současnosti existuje celá řada verzí 3-D šachu. Protože není v mých silách se věnovat všem, rozhodl jsem se zde popsat pouze takové, které jsou v souladu s Turnajovými pravidly 3-D šachu a nebo vyžadují jen drobné úpravy. Tyto varianty můžete samozřejmě kombinovat podle libosti, ovšem pro turnaj doporučuji držet se základních pravidel.

 

Speciální úpravy pro útočné šachovnice

Varianta V.A1: Mat pomocí věže a krále (Autor: Ralph Peters)

Podle Turnajových pravidel není možné, aby věž s králem dali mat soupeřovu králi.
Téhle situace se však dá docílit úpravou Článku 3.6. - pohybem útočné šachovnice:
Pokud je na útočné šachovnici alespoň jedna figura, může se pohybovat vpřed a do boku. Prázdná útočná šachovnice se může pohybovat pouze zpět a do boku.

Varianta V.A2: Otočné „ Útočné“ šachovnice

Můžete zkusit zaměnit černé a bíle pole tím, že otočíme útočnou šachovnicí o 180°. Je-li útočná šachovnice prázdná, nedocílíte žádného efektu, avšak je-li na ní umístěna figura, může to vnést do hry zajímavý prvek. Pravidla tedy upravíte následovně:
Útočná šachovnice, na které je alespoň jedna figura, může být pootočena o 180°.
Tento tah je zvláště zajímavý, pokud je touto figurou pěšec, původně ve sloupce z nebo e. Rotace tak umožní další pohyb touto figurou, která by jinak byla na útočné šachovnici dlouho blokována.

Varianta V.A2.1. Útočnou desku je možné přesunout o dvě pozice.

Tahle varianta je v rozporu s Článkem 3.6.: „ útočnou desku je možné posunout o jednu sousední pozici.“ Sousední pozice pro QL3 jsou QL2, QL4, QL1.
Tato úprava znemožní pohyby do strany, což je nutné pro hru varianty V.A2

Varianta V.A2.2 Útočná šachovnice vzhůru nohama

Podle některých pravidel je možné otočit prázdnou útočnou šachovnici kolem hlavní desky a nebo ji obrátit vzhůru nohama.
Na turnajová pravidla to nemá vliv do doby, než umístíte dvě útočné šachovnice na stejnou pozici.
Z tohoto důvodu bych vám neradil hrát tuto variantu na turnaji, ale rozhodně se může jednat o zajímavé zpestření při běžném hraní.

Varianta V.A3: Proměna pěšce v útočnou šachovnici (Autor: Jens Meder)

Je možné začlenit pravidlo, aby si hráč jehož pěšec dosáhne posledních polí ve své linii (Ale pouze ten který skončí na polích: a1, d1, a8, d8.), vzal místo jiné figury další útočnou šachovnici.
Toto pravidlo umožňuje mít ve hře například pět až šest útočných šachovnic, jak to vidíme v některých epizodách STAR TREKu.

Varianta V.A4: Šest útočných šachovnic (Autor: Andrew Bartmess)

Je možné hru hrát se šesti útočnými šachovnicemi. Na začátku přidáme další dvě útočné šachovnice na pozice KL3 a QL4 a nazveme je „ neutrální.“ Tyto šachovnice nepatří nikomu a nelze s nimi pohnout do doby, než si je přivlastní nějaký hráč tím, že na ně umístí svou figuru.

Varianta V.A5: Pohyb pouze v diagonále (Autor: Ken Dayson)

Každý hráč může pohybovat pouze se svými dvěma útočnými šachovnicemi přidělenými na začátku hry. Šachovnice se může pohybovat nahoru a dolů, přičemž zůstává pořád na stejné straně (netáhne doprava ani doleva). Tato úprava omezí tahy útočnou šachovnicí na tři pozice, např.: QL1, QL3, QL5.

 

Různé možnosti pohybů figur

Varianta V.M.1 Opravdové 3D

Existuje mnoho variant, které učiní pohyb figur více prostorovější. Pro více informací si je však budete muset vyhledat na internetu sami.

 

VRůzné možnosti základního rozestavení figur ve hře:

Varianta V.P1: Střelci si vymění pozice s koňmi (Autor Jeremy Trylch)

Tato varianta umožní střelcům ohrozit až čtyři řady po jejich odkrytí.

Varianta V.P2: Král a dáma jsou umístěni ve středu (Autor Larry L. Smith)

Varianta V.P3: Další možnost rozmístění figur s králem a dámou uprostřed (Autor: Franz Wurmser)

Varianta V.P4: Nekonvenční uspořádání (Autor: Larry L. Smith)

 

Varianta V.P5. LEER 3-D Šachy960 LEER (nápad: Carsten Kullik, provedení: Jens Meder)

V.P5.1.1 Šachy960 (Chess960), dříve známé jako „ Fischerovy náhodné šachy“ („ Fischer Random Chess“ ) je způsob hry vymyšlený velmistrem šachu Bobby Fischerem, ve kterém je možné až 960 způsobů počátečního rozestavení figur. Poprvé byl představen veřejnosti v roce 1996. Od roku 2009 ho můžeme nalézt i v mezinárodních pravidlech šachu FIDE v sekci Dodatek F. Nyní zde popíši jeho úpravu pro 3-D šachy.

V.P5.1.2 Před zahájením partie Šachu960 se základní postavení stanoví náhodně podle určitých pravidel. Partie se hraje stejným způsobem jako standardní šachy. Figury a pěšci táhnou standardním způsobem a cílem každého hráče je dát mat soupeřovu králi.

V.P5.2. Požadavky na počáteční postavení
V.P5.2.1 Počáteční postavení v Šachu960 musí splňovat určitá pravidla. Bílí pěšci se umístí stejně jako ve standardním šachu. Pro 3-D šachy jsou to pozice z1QL, a1QL, a2W, b2W, c2W, d2W, d1KL, e1KL. Všechny ostatní bílé figury jsou umístěny náhodně ( na pozicích z0QL, a0QL, a1W, b1W, c1W, d1W, d0KL, e0KL), ale s tímto omezením:
a) Král je postaven kamkoli mezi věže stejné barvy. Pole v první řadě, ať už na Bílé desce nebo obou Útočných deskách, se chovají, jakoby byly v jedné řadě. První řadou se tedy rozumí následující série polí na šachovnici: d0KL, e0KL, a1W, b1W, c1W, d1W, z0QL a a0QL.
b) Střelci jsou postaveni na polích opačné barvy.
V.P5.2.2 Černé figury jsou postaveny symetricky přímo proti bílým figurám.
V.S5.2.3 Počáteční postavení může být určeno před partií bud počítačovým programem nebo pomocí kostky, mince, karet apod.
Možné rozestavění figur je následující (zde je uvedeno vysvětlení proč existuje 960 rozestavění): Každý střelec může stát na 4 různých polích, po jejich rozmístění je možné umístit dámu na 6 možných pozic, a dále 5 nebo respektive 4 pozice pro každého jezdce. Rozestavění zbylých figur je neměnné, protože král musí stát mezi oběma věžemi podle pravidla V.P.2.1.a. Kdyby se dal poznat rozdíl mezi dvěma jezdci, bylo by 4x4x6x5x4=1920 možných počátečních rozmístění. Vzhledem k tomu že jezdci jsou stejní, musíte toto číslo vydělit, takže dostanete 960 variant.

V.P5.3. LEER 3-D Šachy960 Pravidla rošády
V.P5.3.1 V Šachu 960 může každý hráč jednou za hru provést rošádu - možný tah krále a věže v jednom tahu. Pro provedení rošády jsou ovšem nutné určité změny standardních šachových pravidel, protože tyto předpokládají počáteční postavení krále a věže, které v Šachu 960 nejsou často dosažitelné.
V.P5.3.2 Po provedení rošády je závěrečné postavení krále a věže přesně stejné jako ve standardním šachu.
Vysvětlení:
Po rošádě na stranu a (zapsané jako 0-0-0 a známé ve standardním šachu jako „ velká rošáda“ ) je král na poli a (a0 pro bílého a a9 pro černého) a věž je na poli d (d0 pro bílého a d9 pro černého).
Po rošádě na stranu e (zapsané jako 0-0 a známé ve standardním šachu jako „ malá rošáda“ ) je král na poli e (e0 pro bílého a e9 pro černého) a věž je na poli d (d0 pro bílého a d9 pro černého)
V.S5.3.3 Provádění rošády
V závislosti na počátečním postavení krále a příslušné věže se rošáda v Šachu 960 provádí jedním z následujících čtyř způsobů:
(a) Rošáda dvojtahem: Provedením dvou tahů - králem a věží - v jednom tahu.
Příklad: Věže jsou umístěny na polích b1W a d1W, král je umístěn na poli c1W. Rošáda na stranu a, stejně tak rošáda na stranu e jsou v tomto případě rošády dvojtahem.
(b) Rošáda transpozicí: Záměnou postavení krále a věže.
Příklad: Věže jsou umístěny na polích a0QL a e0KL, král je umístěn na poli d0KL. Rošáda na stranu a, stejně tak rošáda na stranu e jsou v tomto případě rošády transpozicí.
(c) Rošáda králem: Provedením pouze tahu králem.
Příklad: Věž je umístěna na poli d0KL, král je umístěn na poli c1W. Rošáda na stranu e je v tomto případě rošáda králem.
(d) Rošáda věží: Provedením pouze tahu věží.
Příklad: Věž je umístěna na poli z0QL, král je umístěn na poli a0QL. Rošáda na stranu a je v tomto případě rošáda věží.
V.P5.3.4
(a) Při provádění rošády musí být prázdná všechna pole mezi počátečním a konečným postavením jak krále tak příslušné věže (včetně konečných polí).
(b) Vysvětlení:
Pokud je král nebo věž původně umístěna v řadě 1, všechny ostatní pole mezi nimi musí být prázdné. Pokud jsou umístěny v řadě 0, cesta mezi nimi není blokována (vlastními) figurami umístěnými v řadě 1.
Příklady:
(1) Věže jsou umístěny na polích b1W a e0KL, král je umístěn na d0KL: pro rošádu na stranu a musí být volná pole c1W, d1, a0QL, ale ne a1W. Rošáda na stranu e je možná podle Turnajových pravidel pro 3-D šachy podle Článku 3.5(a) bez dalších omezení.
(2) Věže jsou umístěny na polích b1W a e0KL, král na poli c1W: Pro rošádu na stranu a musí být volné pole a0QL, a1W, d1W, d0KL. Pro rošádu na stranu e musí být volné pole d1W a d0KL.
V.P5.3.5
Kromě toho je v souladu s Turnajovými pravidly, Článkem 3.5(a)(II)(2)[a], znemožněno provést rošádu, pokud se král nachází v řadě 1 a jedno nebo z více polí, které musí pro provedení rošády překročit, je ohroženo soupeřovou figurou.
V.P5.3.6 Doporučení
(a) Provádí-li hráč rošádu na šachovnici, doporučuje se odstranit krále z šachovnice a umístit ho mimo šachovnici. Poté bude proveden tah věží a nakonec se král umístí na své závěrečné pole.
(b) Aby se předešlo nedorozumění, je vhodné před rošádou oznámit svůj úmysl provést rošádu například slovy "Budu provádět rošádu".
V.P5.3.7 Poznámky
(a) Oproti Pravidlům FIDE není možné provést rošádu již v prvním kole (viz Turnajová pravidla pro 3D Šachy, Článek 3.5(a)(II)(1)[a]).
(b) V některých případech počátečního postavení se při provádění rošády postavení bud krále nebo věže (nikoli obou) nezmění. (Příklady viz výše: rošáda králem, rošáda věží)

 

Varianta V.P6 LEER 3D-Šachy 960x960=921.600 Rules LEER (Autor Jens Meder)

V.P6.1 Tato varianta je dalším rozšířením Šachu960 (viz výše). Pravidla jsou v podstatě stejná, až na několik výjimek:
a) úvodní rozmístění není náhodné, hráč si může figury rozestavit podle libosti
b) úvodní rozestavění černého a bílého hráče musí tvořit zrcadlový obraz
V.P6.2 Na začátku se rozmístí pěšci jako obyčejně. Poté bílý hráč umístí jednoho střelce na libovolnou pozici. Černý hráč umístí dva střelce. Bílý umístí druhého střelce a jednoho jezdce. Černý umístí oba jezdce. A konečně bílý umístí dámu, podle níž je pak rozmístěn král a věže. Černý provede to samé. Stejně jako je tomu u normálních šachů, bílý hráč začíná.
V.P6.3 Díky těmto úpravám je možno 960 x 960 kombinací, což dohromady dává 921 600 kombinací.

 

Varianta V.P7: Hra z boku (Autor: Jens Meder)

Toto počáteční rozmístění figur jsme vymysleli při diskusi o realističtějším prostorovém pohybu figur (srovnej s V.M.1). Toto rozmístění je pro tento typ hry vhodnější.

 


zpět na hlavní stránku 3D-Šachu

Last Revision 10.DEC.2014


This is a non-profit fan publication. Use is purely for entertainment and NO infringement is intended! Star Trek; Star Trek: The Next Generation; Star Trek: Deep Space Nine and Star Trek: Voyager are registered trademarks of Paramount Pictures Corporation.